Retningslinjer i forhold til Covid19

Hvordan forholder vi os på undervisningsstederne?

Vi overholder de retningslinjer der evt. er givet for det lokale vi opholder os i. f.eks Antal deltagere, afspritning, afstand m.m.

De vigtigste forholdsregler er fortsat

  • 1 meters afstand til hinanden (2 m. hvis man synger),
  • Afspritning af hænder
  • Host og nys i ærmet.
  •  Bliv hjemme ved tegn på sygdom

 (Der er overflade aftørrings sprit, masker, visirer til svømmelærerne, handsker, håndsprit m.m. på Sukas kontor til afhentning)

 Handleplan hvis der konstateres smitte

 Handling 1

 Ring til Sukas kontor, så kontakter vi tilbuddene, Harbirk og øvrige der kan være berørt eks. pårørende.

 Vi ringer naturligvis også rundt, hvis vi hører om en evt. deltager der er smittet

 (Man må ikke uden samtykke nævne evt. smittedes navn, det er vi dog nødt til at vide på kontoret, så vi ved hvor vi skal henvende os.)

 

Handling 2

Det/de berørte hold lukkes med det samme, og der sikres rengøring af lokale og redskaber efter retningslinjerne. Denne anbefaling går ud over sundhedsmyndighedernes anbefaling om at kun nære kontakter holder sig isoleret og bliver testet.

Holdet lukkes op igen

Holdet sættes tidligst i gang når underviseren er testet negativ, og evt. karantæneanbefalinger er overholdt. Suka vil bede om en negativ test inden deltagerne starter igen, da vores deltager gruppe er særligt svage.

 

Nyttige links

Til dig der er testet positiv

Der er kommet en opdateret version: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/N%C3%A5r-du-er-smittet/Naar-du-er-smittet-Tilgaeng.ashx?la=da&hash=8F2563C63C4BBD2832E58B1D76BCBDBD4F66C076

 

Til dig der har været i tæt kontakt med en Covid 19 smittet

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

 

Generel information om forholdsregler ift skoler/dagilbud og fritidstilbud

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

dof