Debat

Humor som medicin

Humor som medicin. Om livsmod, livslyst og livsglæde ved Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder.
Debatarrangement - et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund, kreds syd og SUKA.

Kom til debat om humoren og den muntre alvor som redskaber i hverdagen med forfatter og foredragsholder Erik Lindsø, torsdag den 31. oktober kl 19.00-20.30 på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Programmet er som flg.:
Kl. 19.00-19.10  Velkomst ved Bente Weinreich
Kl. 19.10-20.00  Oplæg om "Humor som medicin" ved Erik Lindsø.

Oplægget handler om at ændre mismod til livsmod, og Erik gør det ved at tage fra de muntre og give til de skuffede. Der venter en munter og livsbekræftende time, hvor lattermusklerne bliver rørt.

20.00 -20.30 Kaffe, spørgsmål og debat om, hvordan humor og livssyn kan være med til at mildne de spændinger i hverdagen, der ofte spænder ben for vores udfoldelse.

Der vil blive serveret kaffe/the med kage til en pris af 50 kr. pr. person.

Selve arrangementet er gratis at deltage i, men du skal selv sørge for transport til og fra Blekinge Boulevard. Du er er selvfølgelig velkommen til at tage en ledsager med.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 25. oktober og skal ske til Bente Weinreich på tlf. 22 63 99 13.

Erik Lindøe_300.jpg

dof