Københavns Forsamlingshus - Tak for kaffe!

Hvorfor spiller frihedsrettighederne ikke en større rolle i FNs verdensmål?

Dato: 28. oktober 2021

Oplægsholder: Birgitte Feiring, afdelingsleder, Menneskerettigheder og udvikling v. Institut for Menneskerettigheder

FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Men hvorfor har frihedsrettigheder (som fx religions- og ytringsfrihed) ikke en mere fremtrædende rolle? Svaret hvorfor er måske indlysende; det er klart, at frihedsrettigheder er svære at blive enige om på tværs af lande, politiske ideologier og verdenssyn. Men hvad betyder det, at frihedsrettighederne er formuleret så løst? Hvad er det for et diplomati, der må udøves i verdensmålstænkningen? Underminerer det frihedsrettighederne, som vi tænker dem, at de ikke har en større rolle, eller giver det netop plads til nogle andre samtaler og et andet samarbejde på tværs?

dof