Københavns Forsamlingshus - Tak for kaffe!

Hvad koster et menneske?

o   Dato: 18. november 2021

o   Oplægsholder: Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi- og politik, SDU

Hvad er et menneske værd i en økonoms øjne? Spørgsmålet har ikke fået mindre relevans efter vores statsminister under den første corona nedlukning proklamerede, at hver eneste dødsfald er en tragedie. For hvordan regner vi på et menneskelivs værd og prisen på leveår? Hvad koster det nu, under coronakrisens nedlukning, at nogle sygdomme skubbes til side eller måske slet ikke opdages, til fordel for at samfundet overlever en anden sygdom? Skal vi udelukkende regne i menneskeliv, eller er det mere værd at regne i kvalitets-leveår? Det økonomiske perspektiv er et andet end det etiske perspektiv i sundhedspolitiske spørgsmål, men ikke nødvendigvis modstridende. Så hvilke dilemmaer er det, der rejser sig, når vi tager et økonomisk blik på sundhedspolitikken, og går det økonomiske blik netop ud over selve spørgsmålet om, hvad det koster? Er det måske en langt mere pragmatisk tilgang end en blot etisk, når man regner på et menneskes værd?

dof