Foreningen Suka

Alle, der er over 18 år og medlemmer af foreningen Suka, kan deltage i den ordinære generalforsamling med stemmeret og kan vælges til Sukas bestyrelse. At deltage i undervisning i Suka stiller ikke krav om elevers medlemskab af foreningen Suka.

Generalforsamling i Suka
Onsdag d.18 marts 2020
i Suka’s lokaler Frødings alle 8, 2860 Søborg

Bestyrelsens medlemmer udpeges iflg. Sukas vedtægter:
Af og blandt medlemmer fra LEV-kredse (Udviklingshæmning og autisme) i det Storkøbenhavnske område.

DBS-kredse (Synsområdet) i det Storkøbenhavnske område. Deltagere og lærere fra de enkelte undervisningsområder har ved afstemning pladser i Sukas bestyrelse. En repræsentant udpeget fra Sukas administrative område.

Foreningen Suka’s Bestyrelse
Steen Stavnsgaard Formand, Lev Kbh
Ejvind Wilms Næstformand, Lev Fr.berg
Egil Borchersen Medlem, Lev Gentofte
Torben Søbirk Medlem, DBS Kreds Nord
Bente Weinrich Medlem, DBS
Katja Rasmussen Lærer repræsentant Lev
Peter Worm Elev repræsentant Lev
Mette Marie Olsen Lærer repræsentant Syn
Berith Lyng Rep. Administration
Brahim Talibi Suppleant

Deltagerrepræsentanter SukaLev og SukaSyn 
Der indbydes til et møde for deltagere/kursister fra Suka’s LEV-område og Suka’s  SYN-område i lokaler v/ Sukas kontor , Frødings alle 8, Søborg

Deltagerrepræsentant møde
Kommer...
Tilmelding til Suka’s kontor senest d. xx.xx.2020

I skoleåret 2019-20 kan deltagerrepræsentant for SukaLev Peter Worm kontaktes på
tlf. 27 13 04 48