Foreningen Suka

Alle, der er over 18 år og medlemmer af foreningen Suka, kan deltage i den ordinære generalforsamling med stemmeret og kan vælges til Sukas bestyrelse. At deltage i undervisning i Suka stiller ikke krav om elevers medlemskab af foreningen Suka.

Generalforsamling i Suka
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18.30
i Suka’s lokaler Frødings alle 8, 2860 Søborg

Bestyrelsens medlemmer udpeges iflg. Sukas vedtægter:
Af og blandt medlemmer fra LEV-kredse (Udviklingshæmning og autisme) i det Storkøbenhavnske område.

DBS-kredse (Synsområdet) i det Storkøbenhavnske område. Deltagere og lærere fra de enkelte undervisningsområder har ved afstemning pladser i Sukas bestyrelse. En repræsentant udpeget fra Sukas administrative område.

Foreningen Suka’s Bestyrelse
Steen Stavnsgaard Formand Lev København
Ejvind Wilms Næstf. Lev Frederiksberg
Egil Borchersen Lev Gentofte
Torben Søbirk DBS Kreds Nord
Jesper Holten DBS Kreds Syd
Katja Rasmussen Lærerrepræsentant Lev-omr.
Peter Worm Deltagerrepræsentant Lev-omr.
Mette Marie Olsen Lærerrepræsentant Syns-omr.
Eva Rasmussen Rep. Administration

Deltagerrepræsentanter SukaLev og SukaSyn 
Der indbydes til et møde for deltagere/kursister fra Suka’s LEV-område og Suka’s  SYN-område i lokaler v/ Sukas kontor , Frødings alle 8, Søborg

Deltagerrepræsentant møde
Tirsdag d. 20.11.18 kl.18.00
Tilmelding til Suka’s kontor senest d. 12.11.18.

I skoleåret 2018-19 kan deltagerrepræsentant for SukaLev Peter Worm kontaktes på
tlf. 27 13 04 48