SukaLev

Suka er en selvejende institution, der etablerer undervisning for handicappede rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område.

Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. Undervisningstilbuddene er åbne for alle; men er fortrinsvis tilrettelagt for unge og voksne med udviklingshæmning og/eller autisme.

Suka tilbyder undervisning af folkeoplysende karakter inden for almene, sociale og kulturelle emner. Der undervises på små hold, og der tages individuelle hensyn.

Vi afholder hen over sæsonen debatskabende arrangementer. Derudover arrangeres der kompenserende specialundervisning i moduler i samarbejde med kursisternes kommuner.

dof