Kompenserende specialundervisning

Kompenserende specialundervisning er en undervisning, der tilrettelægges således, at den kan afhjælpe virkningerne af handicappet.

Suka har samarbejdsaftaler med en række af kommunerne i Hovedstadsregionen.

Ansøgning
Til kompenserende specialundervisning kan sendes til Suka, der vil hjælpe jer videre, da en del kommuner gerne vil have ansøgningerne direkte. Det er kommunerne, der har visitationsretten – og det er derfor også dem, der afgør, om den enkelte ansøger kan endelig godkendes. 

Fag
Suka varetager bl.a. kompenserende specialundervisning i fagene: Dansk, regning, Dansk/regning m. IT, Ridning og musikterapeutisk undervisning.

Anmodningsskema
Alle nye ansøgere skal udfylde et anmodnings¬skema. Skemaet findes på Suka’s hjemmeside     http://suka.dk/sukalev/skemaer/  Eller skema kan rekvireres ved henvendelse til Suka's kontor pr. tlf. eller mail suka@suka.dk , der gerne er behjælpelige i forhold til din kontakt til kommunen vedr. skemamaterialet eller andet.

Befordring
Godkendes og betales af kommunerne, hvis man ikke har mulighed for at befordre sig selv.

Befordringsskema indsendes samtidig med øvrig ansøgning. Skema findes under punktet skema.
Ansøgningen skal være påtegnet af en sagkyndig person, som kan bekræfte, at det ikke er muligt for ansøgeren at befordre sig selv til og fra undervisning. Sagkyndig person er læge, socialrådgiver, hjemmevejleder, sagsbehandler, institutions eller værk¬stedsleder.

For at eleven og holdet skal få en god start er det vigtigt, at kontoret modtager anmodningsskema og evt. befordringsskema så hurtigt som muligt og allersenest Onsdag d. 14/6-2021. Man kan dog sende ansøgning om kompenserende specialundervisning hele året.

Undervisningen starter mandag d. 6. september 2021  
                                 
Undervisningen planlægges til at være 13 undervisnings gange i efteråret 2021. 
Længden på forårs hold 2022 er afhængig af de kommunale tilsagn.

dof