Lærertelefonliste

Amalie Holtegaard 24 89 53 33 Linda Bjørnskov 41 44 88 33
Ane Boa 30 20 20 73 Lisa Jensen 29 89 58 18
Anina Dalsten 60 52 40 40  Lone Hermansen 26 45 91 81
- - -   Lone K. Nielsen 21 23 25 04
Berit Nyborg 60 14 39 01 Lone Uhlmann 61 99 38 11
Betina Wegner 26 25 09 48 Louise Duus 26 44 33 50
Bror B. Mark 23 92 75 91 - - -  
- - -   Mads Bendsen 51 36 47 38
Camilla Pihl 22 85 85 11 Maria Karlsson 27 82 52 60
Charlotte Geuther 60 20 40 88 Marlene Dong 26 52 75 97
- - -    Maybrith Finne Bonde 26 74 36 54
Dorthe Hass 42 50 04 01 Mette Mathiesen 24 78 02 40
- - -   Michel Fugl 53 53 80 08
Ea Schou 51 51 65 07 Michelle Kürstein 23 23 16 90
Emma Jarnbye 25 62 05 09 Morten Wittrock 40 16 19 92
Esther L. Mejdal 51 36 90 28 - - -  
- - -   Natasjasofie Neermann 20 95 16 40
Gitte Bender 22 50 52 55 - - -  
Grethe Kristensen 30 74 36 77 Ole Bo Pedersen 61 33 66 40
Gunder Paulsen 31 42 30 11 - - -  
- - -   Palle Ortmann 26 22 31 11
Helle Rosenkvist 51 29 12 84 Pia Mortensen 32 57 84 82
Helle Ø. Steffensen 42 50 44 66 - - -  
Henrik Rasmussen 28 12 15 01 Rolf Bregninge 20 92 19 48
- - -   - - -  
Jan Møller Jensen 60 62 56 64 Signe Errboe 29 71 77 60
Jesper Bendix 61 71 35 96 Signe L. Skjernaa 22 42 89 90
Jette F. Jensen 30 24 93 01 Sofie Finne Bonde 26 74 36 54
Jonas G. Christensen 61 71 27 63 Sofie Løkken 26 66 61 01
Jytte Feltsen 61 69 38 50 Sofie Hub-Nielsen 28 86 62 39
Jørgen Top 30 62 24 48 Stine Ljungdal 28 22 27 54
- - -   Susanne Magle 25 70 55 90
Karen S. Jørgensen  26 33 20 83 Svend Pihl 20 42 32 27
Karen R. Nissen 26 74 77 60 - - -  
Katja Rasmussen 23 47 86 01 Tilde Gerdstrøm 22 36 00 39
Kirsten Pihl 40 56 46 15 Tina Bregninge 22 62 33 23
Kristin Vibild 31 95 15 40 Tina Hansen 38 86 60 14
- - -   - - -  
Ursula Kruhøffer 60 64 09 89
- - -  
Vibeke Juul 26 85 38 72
dof