Lærertelefonliste

Ane Boa 30 20 20 73 Lone K. Nielsen 21 23 25 04
Anina Dalsten 60 52 40 40  Lone Uhlmann 61 99 38 11
- - -   Lotte Agger 26 28 16 86
Berit Nyborg 60 14 39 01 - - -  
Betina Wegner 26 25 09 48 Mads Bendsen 51 36 47 38
Bror B. Mark 23 92 75 91 Marianne Jeppesen 61 26 44 57
- - -   Marlene Dong 26 52 75 97
Camilla Pihl 22 85 85 11 Maybrith Finne Bonde 26 74 36 54
Charlotte Geuther 60 20 40 88 Mette Mathiesen 24 78 02 40
Christina Wilms 27 45 63 12 Michel Fugl 53 53 80 08
Claus Larsen  26 23 98 50 Michelle Kürstein 23 23 16 90
- - -    Morten Wittrock 40 16 19 92
Dorthe Hass 42 50 04 01 - - -  
- - -   Natasjasofie Neermann 20 95 16 40
Ea Schou 51 51 65 07 - - -  
Esther L. Mejdal 51 36 90 28 Ole Bo Pedersen 61 33 66 40
- - -   - - -  
Gitte Bender 22 50 52 55 Palle Ortmann 26 22 31 11
Grethe Kristensen 30 74 36 77 Peter Groth 30 28 26 77
Gunder Paulsen 31 42 30 11 Pia Mortensen 32 57 84 82
- - -   - - -  
Helge Gotfredsen 26 25 29 18 Rolf Bregninge 20 92 19 48
Helle Rosenkvist 51 29 12 84 - - -  
Helle Ø. Steffensen 42 50 44 66 Signe Errboe 29 71 77 60
Henrik Rasmussen 28 12 15 01 Signe L. Skjernaa 22 42 89 90
- - -   Sofie Finne Bonde 26 74 36 54
Jan Møller Jensen 60 62 56 64 Sofie Hub-Nielsen 28 86 62 39
Jesper Bendix 61 71 35 96 Sofus Agger 20 68 28 44
Jette F. Jensen 30 24 93 01 Svend Pihl 20 42 32 27
Jonas G. Christensen 61 71 27 63 - - -  
Jytte Feltsen 61 69 38 50 Thine M. Jensen 22 43 87 78
Jørgen Top 30 62 24 48 Tilde Gerdstrøm 22 36 00 39
- - -   Tina Hansen 38 86 60 14
Karen Jørgensen  26 33 20 83 Tina M. Stahl 41 27 32 38
Katja Rasmussen 23 47 86 01 - - -  
Kirsten Pihl 40 56 46 15 Ursula Kruhøffer 60 64 09 55
Kristin Vibild 31 95 15 40 - - -
- - -   Vibeke Juul 26 85 38 72
Lisa Jensen 29 89 58 18 - - -
Lone Hermansen 26 45 91 81 Østen Boa 42 80 01 03

dof