Lærertelefonliste

Adam Rylander 25 54 22 77           Kamille Prins 30 47 50 91
Ane Boa 30 20 20 73 Karen R. Nissen 26 74 77 60
Anna Lindgren 25 67 10 33 Kasper Jensen Lynge 22 73 60 21
- - - Katja Rasmussen 23 47 86 01
Berit Nyborg 60 14 39 01 Kirsten Pihl 40 56 46 15
Betina Wegner 26 25 09 48 Kristin Vibild 31 95 15 40
Betty Magnussen 30 22 30 21 - - -
Birgit Knudsen 30 25 45 62 Lisa Jensen 29 89 58 18
- - - Lone Hermansen 26 45 91 81
Catharine Nordseth 26 27 42 17 Lone Uhlmann 38 10 16 74
Cecilie Nielsen 30 24 83 93 Lone K. Nielsen 21 23 25 04
Charlotte Geuther 60 20 40 88 Lotte Agger 26 28 16 86
Charlotte Knudsen 29 24 87 83 - - -
Christina Wilms 27 45 63 12 Marianne Jeppesen 61 26 44 57
- - -  Marlene Dong 26 52 75 97
Dorthe Hass 60 14 95 65 Morten Wittrock 40 16 19 92
- - - - - -
Ea Schou 51 51 65 07 Nanna Fischer 30 73 80 27
Esther L. Mejdal 51 36 90 28 - - -
Eva Rasmussen 23 92 07 71 Ole Bo Pedersen 61 33 66 40
- - - - - -
Gitte Bender 22 50 52 55 Palle Ortmann 26 22 31 11
Glenn Carter 26 82 82 94 Per Dalskov 61 66 61 81
Grethe Kristensen 30 74 36 77 Peter Groth 30 28 26 77
Gunder Paulsen 31 42 30 11 Pia Mortensen 32 57 84 82
- - - - - -
Helge Gotfredsen 26 25 29 18 Rikke Aackerblom 29 80 83 28
Helle Marquardsen 30 64 18 24 Rolf Bregninge 20 92 19 48
Helle Rosenkvist 51 29 12 84 Rune Fischer 31 42 11 30
Henrik Rasmussen 28 12 15 01 - - -
- - - Signe Errboe 29 71 77 60
Jan Møller Jensen 60 62 56 64 Svend Pihl 20 42 32 27
Jeanette Gjøg 22 93 96 31 - - -
Jesper Bendix 43 90 61 01 Thine M. Jensen 22 43 87 78
Jette F. Jensen 30 24 93 01 Tilde Gerdstrøm 22 36 00 39
Josefine Christensen 52 22 91 99 Tina Hansen 38 86 60 14
Jytte Feltsen 61 69 38 50 Tina Ingstrup 20 86 03 16
Jørgen Topp 30 62 24 48 Troels Lindberg 23 42 29 67
- - - - - -
Ursula Kruhøffer 60 64 09 55