SukaSyn

Undervisningstilbuddene er åbne for alle; men er fortrinsvis tilrettelagt for unge og voksne med SYNS-handicap.

Har du behov for at få kataloget på lyd eller mail kan dette bestilles hos Suka på telefon 39 56 03 79.
Der vil dog sammen med dette program blive udsendt CD’er til alle elever, der i den forløbne sæson har deltaget på SukaSyn-hold.

Suka tilbyder undervisning af folkeoplysende karakter inden for almene, sociale og kulturelle emner. Der undervises på små hold, og der tages individuelle hensyn. Vi afholder hen over sæsonen debatskabende arrangementer. Derudover arrangeres der kompenserende specialundervisning i moduler i samarbejde med kursisternes kommuner. Her tilrettelægges den bedst mulige undervisning for alle med henblik på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af synshandicappet.

Undervisningen foregår fortrinsvis på Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.
Der er elevator til 1. sal, såfremt du er dårligt gående eller sidder i kørestol.

Du kan nemt komme til Instituttet via Hellerup Station, hvortil både S-tog, bus og kystbanen kører. Derfra er der relativ kort vej at gå via Esthersvej, Rebeccavej, videre under Tuborgvej via gangtunnellen og op på Rymarksvej. Bus 21 kører på Tuborgvej med stoppested lige ved gangtunnellen. Instituttet ligger på venstre hånd, som det første hus på Rymarksvej. Du går ind ved hovedindgangen, der ligger ca. 75 meter længere fremme på Rymarksvej.