SukaSyn

Undervisningstilbuddene er tilrettelagt for unge og voksne med synshandicap.

Suka tilbyder undervisning af folkeoplysende karakter inden for almene, sociale og kulturelle emner. Der undervises på små hold, og der tages individuelle hensyn. Derudover arrangeres der kompenserende specialundervisning i moduler i samarbejde med kursisternes kommuner. Her tilrettelægges den bedst mulige undervisning for alle med henblik på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af synshandicappet.

Har du behov for at få kataloget på lyd eller mail kan dette bestilles hos Suka på tlf.: 39 56 03 79.

Der vil dog sammen med dette program blive udsendt CD’er til alle elever, der i den forløbne sæson har deltaget på SukaSyn-hold.

dof