Kompenserende specialundervisning

SukaSyn tilbyder blinde og svagsynede synskompenserende undervisning, der har til formål at afhjælpe følgerne af et synstab. Dette betyder, at du kan få undervisning i færdigheder og teknikker eller i brugen af de hjælpemidler, som kan kompensere eller lette dig i situationen som blind eller svagsynet.

Undervisningen, som betales af din kommune, er gratis for dig og bliver tilrettelagt efter dine behov. Undervisningen foregår i relativt korte moduler af varierende timetal. Hold oprettes løbende gennem hele sæsonen. Inden undervisningen sættes i gang, skal der foreligge et betalingstilsagn fra din bopælskommune.

Hvis du retter henvendelse til SukaSyn på tlf. 39 56 03 79 i åbningstiden, vil vi ansøge din kommune om dette tilsagn.

Alle vores lærere er specialuddannede og meget erfarne. Undervisningen foretages i lokaler på Instituttet, der er bygget og indrettet til blinde og svagsynede. Der er mulighed for at søge kørsel, som ligeledes er gratis, hvis du ikke selv kan komme frem til undervisningsstedet.

Det er muligt at ansøge om hjemmeundervisning ved egen computer.