Kompenserende specialundervisning

Generel information
SukaSyn tilbyder blinde og svagsynede synskompenserende undervisning, der har til formål at afhjælpe følgerne af et synstab. Dette betyder, at du kan få undervisning i færdigheder og teknikker eller i brugen af de hjælpemidler, som kan kompensere eller lette dig i situationen som blind eller svagsynet.

Undervisningen, som betales af din kommune, er gratis for dig og bliver tilrettelagt efter dine behov. Undervisningen foregår i relativt korte moduler af varierende timetal og oprettes løbende gennem hele sæsonen. Inden undervisningen sættes i gang, skal der foreligge et betalingstilsagn fra din bopælskommune.

Hvis du retter henvendelse til Suka på tlf. 39 56 03 79 i åbningstiden, vil vi ansøge din kommune om dette tilsagn.

Alle vores lærere er specialuddannede og meget erfarne. Det er muligt at ansøge om hjemmeundervisning ved egen computer.

dof