Specialkompenserende kurser

Tastaturtræning
Her arbejdes med tifingersystemet, så du opnår fortrolighed med tasterne på pc. Dette er ofte en forudsætning for, at man som blind eller svagsynet efterfølgende kan arbejde med computeren.

Hjælpeprogrammer til PC
Her tænkes specielt på Zoomtext (forstørrelse) eller Jaws (talesyntese). Her arbejdes med hjælpeprogrammernes anvendelse og muligheder i relation til Windows, Word, Internet og Email, hvorved computeren kan blive et rigtigt godt hjælpemiddel og arbejdsredskab for blinde og svagsynede. 

Nemid, netbank, e-boks
Det er en forudsætning, at du har søgt og fået Nemid og netbank. Vi kan hjælpe med at oprette e-boks.

Daisyafspiller (Victor Reader / Stratus 4, Victor straem og Plekstalk).
Ved at anvende en lydbogsafspiller (Daisyafspiller) vil du kunne læse trykt materiale som er indlæst på cd eller overført til SD-kort (hukommelseskort) og dermed stadig få muligheder for gode læseoplevelser. En Daisyafspiller kan f.eks. afspille komprimerede cd’er, som kan indeholde en hel roman. Her arbejdes med funktionstasterne, så du eksempelvis kan springe frem til dele af teksten eller artikler i en lydavis. Bogmærker indsættes og genfindes. Information om spilletid m.m. kan frembringes og i det hele taget gøre lydlæseren mere aktiv og kritisk i sin læsning.

Digitale notatapparater (Fx Milestone og Victor Stream).
I stedet for at nedskrive notater, huskesedler, kalenderaftaler og tlf. nr. på papir, kan der indtales på et notatapparat. Der arbejdes med brugen af de forskellige funktionstaster og udnyttelse af apparatets muligheder, navigering, redigering, strukturering af de indtalte notater samt at kunne overføre daisybøger fra PC.

Punktskrift
Som blind eller stærkt svagsynet er punktskriften et godt alternativ til at opnå eller bevare et skriftsprog. Her arbejdes med bogstaver, tegn, tal og forkortelser til læsning og afmærkning af f.eks. madvarer, krydderier og cd’er.

Håndskrift
Her arbejder vi med at finde frem til læse/skrivematerialer, som kan læses af andre eller genlæses af kursisten. Der arbejdes fortrinsvis med huske- og indkøbssedler, telefontavle og kalendermuligheder. Der trænes i skrivning ved hjælp af skriveramme, som gør det muligt at skrive beskeder m.m. til seende samt i anvendelige systemer til arkivering og opbevaring af personlige papirer.

Hundeførerteknik
Sammen med en førerhundeinstruktør arbejder brugeren og førerhunden med problemløsning og træning inden for områder som adfærd, førermæssige problemer samt lydighed. Endvidere arbejdes der med vedligeholdelse af tidligere lærte samspils- og samarbejdsmæssige opgaver og lydighed.

Mobility
Her trænes i at færdes med den hvide stok og brugen af relevante teknikker på f.eks. trapper, gader, bus og tog. Der indlæres relevante ruter eksempelvis til købmand, arbejde, bibliotek, Instituttet mm.

ADL – Almindelig Daglig Levevis
Her arbejdes med teknikker til at klare dagligdagen. Det kan være skænketeknik til varme og kolde drikke, skæreteknik til brød, grøntsager og kød, madlavningsteknikker, at genkende tøj, frysevarer og penge (mønter og sedler), at anvende ur, telefon m.m.

Måltidsteknik
Her arbejdes der med teknikker og træning i at kunne overskue og klare udskæringer af såvel smørrebrød som kød og grøntsager samt at få overblik over sin kuvert med antal glas, bestik og serviet.

dof