Debat

Debatskabende aktiviteter - 10% puljen

Af  Folkeoplysningsloven fremgår det, at skolerne skal anvende 10 % af deres samlede tilskudspulje til debatskabende aktiviteter af samfundsmæssig karakter.

Suka har i det forløbne år haft flere spændende arrangementer i samarbejde med bl.a.  LEV – kredse, andre handicapkredse, DH i Høje-Taastrup, kulturforeninger ,uddannelsescentre  m.fl.

Nogle af temaerne i 2016 var:
• Udviklingshæmmedes vilkår efter kommunalreformen
• Retssikkerhed for mennekser med udviklingshæmning i botilbud
• Marte Meo/ Kontakt som Pn medicin etc.
• Hvordan får man øret til at se
• Ungdomslivet og voksenlivet med de udfordringer det giver etc
• Hjernen-Hvorfor fungerer jeg som jeg gør
Som noget nyt i 2016 havde vi samarbejde med Idrætsprojektet og IOF, hvor vi lavede en fælleskabets dag i Nørrebrohallen med mange spændende debatter. Igen i år vil vi lave en dag i fællesskabets ånd med spændende debatter.
Så sæt et stort X ved den 16-11-2017 til spændende timer i Nørrebrohallen med fællesskabet som fokus.  Følg os på facebook under Fællesskabets dag.

I er alle sammen meget velkomne til at komme med gode ideer. Det kan være, at I på Jeres bosted oplever, at der er områder, der ville være meget væsentlige at få op til debat. Debatter kan være mangt og meget, og vi får mange nye henvendelser fra Lev kredse, dagtilbud og klubber om at afholde debatter. Det er vi meget glade for, og i skal endelig kontakte os, hvis i har en god ide.

Ring til os og også gerne til kontakter i jeres handicapbagland og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at få et arrangement op at stå.

Sukas facebook side  Suka Handicap-og Specalundervisning

Følg med på Sukas facebook side Suka Handicap-og Specalundervisning vedr. de enkelte arrangementer, der bliver annonceret efterhånden som de bliver planlagt.
Der er i skrivende stund ikke færdig planlagte arrangementer efter juni 2017, så husk af følg med.

I foråret 2017 har følgende debatter være annonceret på Sukas Facebookside:

• Fra daglejer til dramachef
• Hvad kan vi bruge pårørenderåd til
• Kend min ret
• Marte Meo / relation, ledelse og arbejdsglæde
• Neuropædagogik og rehabilitering
• Ensomhed
• Retssikkerhed og økonom for voksne og udviklingshæmmede

Er du ikke på Facebook og gerne vil have orientering omkring debatarrangementerne, så skriv en mail til suka@suka.dk  om at du gerne vil modtage nyhedsmail ang. debatarrangementer.