Debatskabende aktiviteter - 10% puljen

Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at skolerne skal anvende 10 % af deres samlede tilskudspulje til debatskabende aktiviteter af samfundsmæssig karakter. For Sukas midler kan man få mange muligheder for debatarrangementer. Der er nogle krav, der skal være opfyldt, men de er ikke mange.

Suka har i det forløbne år haft flere spændende arrangementer i samarbejde med bl.a. LEV – kredse, andre handicapkredse, DH i Høje-Taastrup, kulturforeninger, uddannelsescentre, IBOS, Handicapcentre, Botilbud, Vartov, andre aftenskoler m.fl.

I er alle sammen meget velkomne til at komme med gode ideer. Det kan være, at I på Jeres bosted oplever, at der er områder, der ville være meget væsentlige at få op til debat. Debatter kan være mangt og meget, og vi får mange henvendelser fra Lev kredse, dagtilbud og klubber om at afholde debatter. Det er vi meget glade for, og I skal endelig kontakte os, hvis I har en god ide.

Du kan måske lade dig inspirere af vores tidligere debatter i arkivet.

Hvis I, eller nogen i jeres bagland, har nogle gode ideer, så lad os få en snak om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at få et arrangement op at stå. Se hvordan i denne PDF.

Suka på facebook
Følg med på Sukas facebook side 'Suka Handicap-og Specialundervisning' vedr. de enkelte arrangementer, der bliver annonceret efterhånden som de bliver planlagt. Er du ikke på Facebook og gerne vil have orientering omkring debatarrangementerne, så skriv en mail til suka@suka.dk  om at du gerne vil modtage nyhedsmail ang. debatarrangementer.