Debat

Debatskabende aktiviteter - 10% puljen

Af  Folkeoplysningsloven fremgår det, at skolerne skal anvende 10 % af deres samlede tilskudspulje til debatskabende aktiviteter af samfundsmæssig karakter.

Suka har i det forløbne år haft flere spændende arrangementer i samarbejde med bl.a.  LEV – kredse, andre handicapkredse, DH i Høje-Taastrup, kulturforeninger, uddannelsescentre  m.fl.

Nogle af de tidligere emner var:
• Neuropædagogik og rehabilitering ved Dorte Birkmose
• Hvad kan vi bruge pårørenderåd til? Får vi det fulde udbytte?
• Marte Meo/ Relationer, ledelse og arbejdsglæde.
• Retssikkerhed og Økonomi for voksne med udviklingshæmning i botilbud
• Føler du dig ensom- debat om ensomhed.
• Kend min ret-rettigheder i samfundet for borgere med handicap.
• Arv og testamente
• At have et barn med handicap
• Hvad er det gode samværs og aktivitetstilbud-Et godt tilbud-hvad er det?
• Ligheder på tværs af forskelle.

I er alle sammen meget velkomne til at komme med gode ideer. Det kan være, at I på Jeres bosted oplever, at der er områder, der ville være meget væsentlige at få op til debat. Debatter kan være mangt og meget, og vi får mange nye henvendelser fra Lev kredse, dagtilbud og klubber om at afholde debatter. Det er vi meget glade for, og i skal endelig kontakte os, hvis i har en god ide.

Ring til os, også gerne til kontakter i jeres handicapbagland og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at få et arrangement op at stå.

Suka på facebook
Følg med på Sukas facebook side 'Suka Handicap-og Specialundervisning' vedr. de enkelte arrangementer, der bliver annonceret efterhånden som de bliver planlagt. Er du ikke på Facebook og gerne vil have orientering omkring debatarrangementerne, så skriv en mail til suka@suka.dk  om at du gerne vil modtage nyhedsmail ang. debatarrangementer.

dof