Tegn til tale

Introkurser
Introkurserne er et tilbud til forældre, pårørende og pædagoger til børn med udviklingshæmning el. andre, der har behov for Tegn til Tale. Det er muligt at tilmelde sig en venteliste, så man automatisk får tilbud om kursus. Henvend dig til Suka’s kontor ang. dette.

I menuen til venstre kan du læse om de enkelte kursers indhold.

Opfølgningskurser
Oprettes løbende ved efterspørgsel. Disse er en repetition af tegn fra tidligere kurser og nye tegn.

Andre kurser
Der kan derudover oprettes kortere kurser ude på dagcentre, institutioner, handicapcentre, børneinstitutioner o. lign. 

Læreren kan kontaktes på mobil 23478601 for aftale af dato og tid. 

Prisen for de enkelte kurser er afhængig af deltagerantal/timer.
Dette aftales med Suka’s kontor.