Tilmeldings- og befordringsskemaer kan hentes her.

Kørslen udføres med handicapvenlige minibusser og tilrettelægges som holdkørsel- ikke individuel kørsel. For at begrænse køretiden er det nødvendigt, at afstanden fra afhentningssted til undervisningssted ikke overstiger ca. 20 km.

Suka har med Harbirk’s Bustrafik A/S indgået aftaler om befordring af de deltagere, der på grund af deres handicap ikke selv kan befordre sig til og fra undervisningsstedet. Kørslen til undervisning under Folkeoplysningsloven er som udgangspunkt forbundet med betaling.  Nogle kommuner giver fuld eller delvis støtte til befordringen; men en del kommuner yder desværre ikke støtte.

Befordringsskema skal være Suka i hænde senest Torsdag d. 15.6.23

Suka søger kommunerne om tilskud til befordringsudgifter, så snart skemaet ”befordringsskema” er modtaget i Suka. Skolen modtager § 44. stk. 2-midler fra Undervisningsministeriet til nedsættelse af befordringsudgiften. Der er dog begrænsede midler, og det er stadig uvist hvor mange midler, vi vil modtage fra ministeriet i år 2023/2024.  Derfor kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvor meget der er mulighed for at få i nedsættelse.

Befordringspriser:
I skoleåret 2023/2024 vil bruttoprisen pr. undervisningsgang pr. elev være kr. 515,00.  Der tages højde for prisstigninger i forhold til Danske Busvognmænds reguleringsindeks.

Kørsel til godkendt kompenserende specialundervisning betales af kommunerne.
Befordring til kompenserende specialundervisning se under Kompenserende undervisning

Tidspunkt for afhentning.
Generelt starter busserne med at hente eleverne 1 time og 15 min før undervisningsstart. Ruterne kan  desværre ikke oplyses på forhånd. Derfor bedes alle elever være klar 1 time og 15 minutter før undervisningsstart. Nogle er så sidst på ruten og hentes måske kun 10 min. før u.v. start. 
Efter 3-4 u.v. gange, kan man spørge chaufføren om en mere nøjagtig tid for afhentning.

Afhentning:
Chaufføren ringer ca. 10 min. før afhentning for at deltageren kan være klar til afhentning, når chaufføren når frem. Vi forsøger på denne måde at forhindre ventetider ved afhentningerne, der resulterer at alle deltagere kommer for sent til undervisningen. 

Ved aflysning.
Hvis en deltager med befordring skal aflyses, skal det - ALTID - ske ved henvendelse til Suka’s kontor tlf. 39 56 03 79, eller på mail suka@suka.dk. Foretages aflysningen dagen før (hverdagen før) og inden kl. 11.30, vil det ikke udløse regning fra Harbirk -  derfor:  Hvis det er muligt så aflys dagen før inden kl. 11.30; men gerne i så god tid som muligt af hensyn til økonomi og planlægning, vil det gavne alle.

Hvis Sukas kontor er lukket og aflysningen gælder samme dag, kan afmeldingen ske direkte til Harbirks kontor.

Ændring i befordring.
Al henvendelse om ændring (adresser, tlf. numre, anden kørestol o.a.) skal ALTID ske til Suka’s  kontor.

Ved flytning.
Meld flytning til Suka’s kontor så hurtigt som muligt, specielt hvis flytning påvirker ændring af befordring til undervisning.

Vognmand
Suka har aftale med Harbirk om kørsel af vore elever. Al henvendelse vedr. kørsel foregår til Suka.

Harbirks kontortid er
Hverdage mellem kl. 07.00 – kl. 16.00. Tlf. 44 44 32 66
Efter kl. 16.00 henvises til aftenvagten  Tlf. 23 71 30 60