Foreningen Suka

Alle, der er over 18 år og medlemmer af foreningen Suka, kan deltage i den ordinære generalforsamling med stemmeret og kan vælges til Sukas bestyrelse. At deltage i undervisning i Suka stiller ikke krav om elevers medlemskab af foreningen Suka.

Generalforsamling i Suka
Onsdag d.16. marts 2022 kl. 18:30
i Suka’s lokaler Frødings alle 8, 2860 Søborg

Bestyrelsens medlemmer udpeges iflg. Sukas vedtægter:
Af og blandt medlemmer fra LEV-kredse (Udviklingshandicap og autisme) i det Storkøbenhavnske område.

DBS-kredse (Synsområdet) i det Storkøbenhavnske område. Deltagere og lærere fra de enkelte undervisningsområder har ved afstemning pladser i Sukas bestyrelse. En repræsentant udpeget fra Sukas administrative område.

Foreningen Suka’s Bestyrelse
Steen Stavnsgaard Formand, Lev Kbh
Ejvind Wilms Næstformand, Lev Fr.berg
- Medlem, Lev Gentofte
Flemming Slagelse Medlem, DBS Kreds Nord
Bente Weinrich Medlem, DBS
  - - - - - - - - - -
Katja Rasmussen Lærer repræsentant Lev
Peter Worm Elev repræsentant Lev
Mette Marie Olsen Lærer repræsentant Syn
- Elev repræsentant Syn
Berith Lyng Rep. Administration
   

Deltagerrepræsentanter SukaLev og SukaSyn 
Der indbydes til et møde for deltagere/kursister fra Suka’s LEV-område og Suka’s  SYN-område i lokaler v/ Sukas kontor , Frødings alle 8, Søborg

Deltagerrepræsentant møde
Tirsdag d. 24 November 2022 kl. 18:00

Tilmelding til Suka’s kontor senest d. 17.11.22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Læs Sukas vedtægter efter GF 2022 her: Vedtægter