Salgsbetingelser

Afmelding og tilbagebetaling:
Hvis du ønsker at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling af det fulde gebyr ske indtil 1 uge før kursets planlagte start. Er der mindre end 7 dage til start er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og gebyret kan ikke refunderes.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:
•    ændring af undervisningssted
•    ændring af underviser
•    aflysninger pga. sygdom eller lign.*
•    lokaleaflysninger*
* Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Kan et hold ikke etableres, f.eks. på grund af for få tilmeldinger, returneres hele gebyret.